dimecres, 29 de gener de 2014

CONVÉ DISCERNIR

Què és el present? Una sèrie d'esdeveniments que passen ara i aquí? El noi mort a Sabadell? La violència als carrers de Síria? Jo mateixa davant l'ordinador escrivint la meva raó 59 per a poder fer la consulta?

Certament el present és complex, és tot això i molt més. El que sabem, veiem i sentim i el que no sabem, ni veiem, ni sentim però que també és present proper i llunyà. Convé discernir cap on volem anar per a canviar de rumb del nostre present.