dijous, 19 de desembre de 2013

ESBRINAR PER A CONSTRUIR

La imatge del tren complementa la del camí. El tren té capacitat per a molts viatgers diferents: d'ideologies diferents, procedències diferents, creences diferents... Però tots tenen quelcom en comú: un trajecte, un itinerari, un projecte.Heus aquí una altra raó per a la consulta: esbrinar amb la nostra participació lliure i democràtica si, malgrat les diferències d'idees, de provinences i de credos som capaços de construir l'estat català del futur des del respecte, la transparència i la solidaritat.